Subsrcibe

[mc4wp_form id="825"]

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News
Invata engleza online

Blog Post

Calcul medie cu teza
calcul medie cu teza
Calculatoare

Calcul medie cu teza 

[wpcode id=”7832″]

Formula pentru calcul medie cu teza :

  1. Se aduna notele obtinute la toate materiile si se inmulteste suma obtinuta cu ponderea pe care o are fiecare materie in calculul mediei generale.
  2. Se aduna rezultatele obtinute la fiecare materie, astfel obtinem suma ponderilor.
  3. Se imparte suma ponderilor la numarul total de materii pentru a obtine media generala fara teza.
  4. Se calculeaza media tezei, care este nota la teza inmultita cu ponderea tezei in calculul mediei generale.
  5. Se aduna media tezei la media generala fara teza pentru a obtine media generala cu teza.

Formula pentru calculul mediei generale cu teza este:

MG = (N1 x P1 + N2 x P2 + … + Nn x Pn + T x PT) / (P1 + P2 + … + Pn + PT)

unde:

MG – media generala cu teza N1, N2, …, Nn – notele obtinute la materiile de studiu P1, P2, …, Pn – ponderile fiecarei materii in calculul mediei generale T – nota obtinuta la teza PT – ponderea tezei in calculul mediei generale

Cine stabileste formula de calcul medie cu teza

Legea nr. 5079 din 31 august 2016 privind organizarea si functionarea invatamantului liceal de stat a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 720 din 19 septembrie 2016. Aceasta lege stabilește condițiile și modalitățile de organizare și funcționare a învățământului liceal de stat, precum și drepturile și obligațiile părților implicate în acest proces.

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5079/2016 este un act normativ care stabilește cadrul general de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar de stat. Acest regulament se aplică unităților de învățământ preuniversitar de stat, respectiv:

  • școli gimnaziale
  • licee
  • școli profesionale
  • școli postliceale

Regulamentul stabilește condițiile și modalitățile de organizare și funcționare a acestor unități de învățământ, precum și drepturile și obligațiile părților implicate în acest proces. De asemenea, acest regulament reglementează și relațiile dintre unitățile de învățământ preuniversitar și alte instituții sau organisme din sistemul de învățământ.

Articolul 120 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5079/2016 se referă la examenele și evaluarea finală. Conform acestui articol:

„Evaluarea finală este întocmită de profesorul de disciplină, pe baza evaluărilor parțiale, a lucrărilor și a participării elevului la ore și activitățile didactice.

Evaluarea finală are în vedere atât rezultatele obținute de elev în decursul anului, cât și performanța sa în evaluarea finală.

Evaluarea finală se face în 10 puncte, cu două zecimale, în conformitate cu grila de evaluare, care stabilește criteriile și baremele de evaluare.

Evaluarea finală poate fi completată cu o teză, care se acordă în punctaj de la 1 la 5, în funcție de complexitatea și conținutul tezei.

Nota finală se calculează prin împărțirea sumei punctajelor obținute la toate disciplinele la numărul acestora.”

Related posts